Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 jún 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

General Guidelines - Guidelines on the electronic exchange of health data under Cross-Border Directive 2011/24/EU