Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma