Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 október 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Guidelines on Good Clinical Practice (GCP) specific for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)