Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 november 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health Commissioner Awards 3 NGOs for Outstanding Initiatives on Prevention of Tobacco Use