Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa21 wrzesień 2012Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Biuletyn „Zdrowie-UE” – Światowy Dzień Choroby Alzheimera, 21 września, Życie z demencją

Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji (ang. Alzheimer’s disease – AD) mają wpływ na życie siedmiu milionów Europejczyków i 20 milionów członków rodzin sprawujących opiekę nad chorymi. Do 2040 r. te liczby się podwoją. Wrzesień 2012 r. został ustanowiony pierwszym Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. Kampania ta ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na ten temat i obalenie stereotypów. Tegoroczne motto brzmi: „Życie z demencją”.

Ze względu na jej powszechne występowanie, koszty leczenia i ogromny wpływ na społeczeństwo demencja jest priorytetem unijnej polityki zdrowia publicznego. Innymi celami, które należy osiągnąć jak najszybciej, są: poprawa opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz jakości życia tych osób i ich opiekunów, ograniczenie obciążenia związanego z utratą samodzielności i zwiększanie solidarności obywatelskiej i międzypokoleniowej.

Related Documents

Informacje szczegółowe