Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health-EU Newsletter: Back-to-school may be different, but the EU’s commitment to giving kids a healthy start is the same