Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие25 февруари 2016Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Бюлетин „Здраве-ЕС“ — Хронични заболявания

Бремето на хроничните заболявания е огромно: 86 % от всички смъртни случаи в Европа, или 4 млн. на година, са свързани с хроничните болести.

Тези болести се развиват бавно, продължават дълго и често са нелечими. Хроничните болести причиняват големи човешки страдания и освен това са огромно бреме за здравните системи. В момента в ЕС за хронични болести се харчат между 70 % и 80 % от всички средства за здравеопазване — около 700 млрд. евро. Освен това заради хронични болести много хора изцяло изгубват работоспособността си, а почти една четвъ

Related Documents

Данни