Skip to main content
Public Health
Aankondiging nieuws25 februari 2016Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

Nieuwsbrief Gezondheid-EU — Chronische ziekten

De kosten van chronische ziekte zijn indrukwekkend: 86% van alle sterfgevallenin Europa, of 4 miljoen per jaar, hebben te maken met chronische ziekten.

Chronische ziekten ontwikkelen zich langzaam, duren lang en zijn vaak ongeneeslijk. Zij veroorzaken veel menselijk leed hebben en vormen een enorme last voor de gezondheidsstelsels. 70 tot 80% van alle gezondheidskosten in de EU, naar schatting 700 miljard euro, wordt momenteel besteed aan chronische ziekten. Bovendien zijn veel mensen door een chronische ziekte niet meer in staat tot werken en lijdt bijna een kwart (23,5%) van wie wel werkt aan een chronische aandoening. Het ziekteverzuim dat hiervan het gevolg is, kost de EU jaarlijks naar schatting 2,5% van het bbp.

Maar de prognose hoeft niet even somber te zijn als de diagnose. Veel chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2, kunnen worden voorkomen door een gezonde levenswijze, en andere, zoals multiple sclerose of dementie, kunnen zo

Related Documents

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 februari 2016
Auteur
Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid