Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa25 lutego 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Biuletyn Zdrowie-UE – Choroby przewlekłe

Rośnie problem chorób przewlekłych: 86 proc. wszystkich zgonów w Europie, czyli 4 mln rocznie, ma związek z chorobami przewlekłymi.

Choroby przewlekłe rozwijają się powoli, są długotrwałe i często nieuleczalne. Powodują cierpienie bardzo wielu osób i znacznie obciążają systemy opieki zdrowotnej. Na leczenie chorób przewlekłych w UE przypada obecnie od 70 proc. do 80 proc. wszystkich kosztów opieki zdrowotnej – szacunkowo 700 mld euro. Ponadto choroby przewlekłe całkowicie uniemożliwiają wielu osobom aktywność zawodową, a prawie jedna czwarta osób pracujących – 23,5 proc. – cierpi na przewlekłe dolegliwości. Zwolnienia lekarskie stanowią zatem dla UE szacunkowy koszt rzędu 2,5 proc. PKB rocznie.

Chociaż diagnoza nie napawa optymizmem, prognoza może być pozytywna. Wielu chorobom przewlekłym, takim jak choroby układu krążenia i cukrzyca typu 2, można zapobiegać, prowadząc zdrowy tryb życia. Inne schorzenia, jak stwar

Related Documents

Informacje szczegółowe