Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25. februára 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca Zdravie-EÚ – Chronické ochorenia

Následky chronických ochorení sú mimoriadne závažné – s chronickými ochoreniami súvisí 86 % všetkých úmrtí v Európe, čiže 4 milióny za rok.

Chronické ochorenia sa rozvíjajú pomaly, sú dlhodobé a často nevyliečiteľné. Spôsobujú ľuďom veľké utrpenie a tiež mimoriadne zaťažujú systémy zdravotnej starostlivosti. Náklady na chronické ochorenia v súčasnosti predstavujú 70 % až 80 % všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť v EÚ – podľa odhadov 700 miliárd EUR. Okrem toho chronické ochorenia mnohým ľuďom úplne znemožňujú prácu a takmer štvrtina pracujúcich osôb (23,5 %) trpí chronickým ochorením. Odhaduje sa, že neprítomnosť v práci spojená s ochoreniami stojí EÚ 2,5 % HDP ročne.

Aj keď je však diagnóza pesimistická, prognóza taká byť nemusí. Mnohým chronickým ochoreniam, napríklad srdcovocievnym chorobám a cukrovke 2. typu, je možné zabrániť zdravým životným štýlom, za

Related Documents

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. februára 2016
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín