Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие8 юли 2016Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Бюлетин „Здраве-ЕС“ — нарушители на функциите на ендокринната система

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества (естествени и химични), които могат да променят функцията на хормоналната система при човека и животните и да окажат неблагоприятно въздействие върху тяхното здраве.

ЕС от години се занимава с нарушителите на функциите на ендокринната система посредством законодателство в области като човешко здраве (включително здраве на потребителите и работниците), здраве на животните, храни и фуражи и околна среда.

Освен това Съюзът разполага с една от най-строгите системи в св

Related Documents