Skip to main content
Public Health
Oznámení8 červenec 2016Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj Zdraví v EU – Endokrinní disruptory

Endokrinní disruptory jsou přírodní i chemické látky, které mohou měnit funkci hormonálního systému lidí i zvířat a negativně tak ovlivňovat jejich zdraví.

Evropská unie již několik let řeší tuto otázku prostřednictvím právních předpisů v oblasti lidského zdraví (včetně spotřebitelů a pracovníků), zdraví zvířat, potravin, krmiva a životního prostředí.

V zemích EU navíc existuje jeden z nejpřísnějších systémů vědeckého posuzování pesticidů a biocidů na světě, v jehož rámci byly a jsou důkladně hodnoceny stovky látek.

Tento preventivní přístup byl dále posílen 15. června 2016, kdy Komise navrhla Evropskému parlamentu a Radě, aby zvolily jasný, vědecky podložený přístup k identifikaci endokrinních disruptorů a aby schválily definici endokrinního disruptoru, jak ji uvádí Světová zdravotnická organizace, jako „exogenní látky nebo směsi látek, která vede ke

Related Documents

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8 červenec 2016
Autor /Autorka
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin