Skip to main content
Public Health
Meddelelse8 Juli 2016Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Nyhedsbrevet Sundhed-EU – Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer er enten naturlige eller kemiske stoffer, som kan ændre den måde, menneskers og dyrs hormonsystem fungerer på, og som derfor kan have skadelige virkninger.

EU har gennem mange år modarbejdet hormonforstyrrende stoffer gennem lovgivning på områder som menneskers sundhed (herunder forbrugere og arbejdstagere), dyrs sundhed, fødevarer, foder og miljø.

Derudover har EU et af verdens skrappeste systemer til vurdering af pesticider og biocider, så hundredvis har været eller skal gennem en streng videnskabelig vurdering.

Forsigtighedsprincippet blev styrket yderligere den 15. juni, da Kommissionen foreslog Parlamentet og Rådet at indføre en strengt evidensbaseret tilgang til konstatering af hormonforstyrrende stoffer og at tilslutte sig Verdenssundhedsorganisationens definition af et hormonforstyrrende stof som et udefra kommende stof eller blanding, der ændrer hormonsystemets funktion eller funktioner og som følge heraf ha

Related Documents

Detaljer

Publikationsdato
8 Juli 2016
Forfatter
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed