Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas8 liepa 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis. Endokrininę sistemą ardančios medžiagos

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra gamtinės ir cheminės medžiagos, kurios gali pakeisti žmonių ir gyvūnų humoralinės sistemos funkcijas ir taip jiems sukelti nepageidaujamą poveikį.

ES jau daug metų sprendžia endokrininę sistemą ardančių medžiagų klausimus tokių sričių teisės aktais kaip žmonių sveikata (įskaitant vartotojus ir darbuotojus), gyvūnų sveikata, maistas ir pašarai bei aplinka.

Be to, ES taikoma viena iš griežčiausių pesticidų ir biocidų vertinimo sistemų pasaulyje – atliekamas arba buvo atliktas griežtas šimtų medžiagų mokslinis vertinimas.

Šis atsargumo principas buvo dar labiau sustiprintas birželio 15 d., kai Komisija pasiūlė teisėkūros institucijoms laikytis tvirto mokslu pagrįsto požiūrio į endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimą ir patvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos teikiamą endokrininę sistemą ardančios medžiagos apibrėžtį – tai „e

Related Documents

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
8 liepa 2016
Autorius
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas