Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem8 jūlijs 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi – Endokrīnie disruptori

Endokrīnie disruptori ir gan dabiski radušās, gan ķīmiski ražotas vielas, kas spēj mainīt cilvēka un dzīvnieku hormonālās sistēmas darbību, nelabvēlīgi ietekmējot veselību.

ES jau daudzus gadus ir risinājusi endokrīno disruptoru jautājumu, pieņemdama tiesību aktus tādās jomās kā cilvēku (tostarp patērētāju un darba ņēmēju) veselība, dzīvnieku un vides veselība, pārtikas un barības nekaitīgums.

Turklāt Eiropas Savienībā darbojas viena no pasaulē visstingrākajām pesticīdu un biocīdu novērtēšanas sistēmām, kurā simtiem vielu tiek skrupulozi izskatītas zinātniskās novērtēšanas procesā vai ir to izturējušas.

Šis piesardzības princips vēl vairāk nostiprinājās 15. jūnijā, kad Komisija ierosināja abām likumdevējām iestādēm ieviest stingru zinātnisku pieeju endokrīno disruptoru noteikšanai un apstiprināt Pasaules Veselības organizācijas izstrādāto definīciju, kurā par endokrīno

Related Documents

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
8 jūlijs 2016
Autors
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts