Skip to main content
Public Health
Avviż tal-aħbarijiet8 Lulju 2016Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari

Newsletter Saħħa-UE - Interferenti endokrinali

L-interferenti endokrinali huma sustanzi, kemm naturali kif ukoll kimiċi, li jistgħu jbiddlu l-funzjoni tas-sistema ormonali fil-bniedem u fl-annimali u jikkawżaw effetti avversi għas-saħħa tat-tnejn li huma.

L-UE ilha s-snin tittratta l-interferenti endokrinali permezz tal-leġiżlazzjoni fis-setturi bħal dawk tas-saħħa tal-bniedem (inklużi l-konsumaturi u l-ħaddiema), is-saħħa tal-annimali, l-ikel u l-għalf u l-ambjent.

Barra minn hekk, l-UE għandha waħda mill-aktar sistemi stretti fid-dinja għall-valutazzjoni tal-pestiċidi u tal-bijoċidi, li permezz tagħha mijiet ta' sustanzi għaddejjin jew għaddew minn proċess strett ta' valutazzjoni xjentifika.

Dan l-approċċ prekawzjonarju kompla jissaħħaħ fil-15 ta' Ġunju meta l-Kummissjoni pproponiet lill-koleġiżlaturi biex jadottaw approċċ b'bażi xjentifika soda biex jidentifikaw l-interferenti endokrinali u biex japprovaw id-definizzjoni ta' interferent endokrinali, mogħtija mill-

Related Documents

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
8 Lulju 2016
Awtur
Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari