Skip to main content
Public Health
Aankondiging nieuws8 juli 2016Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

Nieuwsbrief Gezondheid-EU — Hormoonontregelaars

Hormoonontregelaars zijn natuurlijke en chemische stoffen die de hormoonhuishouding kunnen verstoren en bijgevolg schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Al jarenlang pakt de EU zulke hormoonontregelende stoffen aan met wetgeving op het gebied van volksgezondheid (inclusief consumenten en werknemers), diergezondheid, levensmiddelen en diervoeders en het milieu.

Bovendien heeft de EU een van de strengste regelingen ter wereld voor het beoordelen van pesticiden en biociden, waarbij honderden stoffen worden onderworpen aan een strenge wetenschappelijke beoordeling.

Op 15 juni heeft de Commissie deze voorzorgsaanpak nog versterkt met een voorstel aan Parlement en Raad. Ze pleit voor een krachtdadige, wetenschappelijke aanpak bij de beoordeling van hormoonontregelaars en voor het gebruik van de WHO-definitie, namelijk : "exogene stoffen of mengsels van stoffen die een of meer functies van het hormoonsysteem verstoren en als gevolg daarvan schadelijk

Related Documents

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 juli 2016
Auteur
Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid