Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa8 lipiec 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Biuletyn informacyjny „Zdrowie - UE” - Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego to substancje, zarówno naturalne, jak i chemiczne, które mogą zmieniać funkcjonowanie systemu hormonalnego ludzi i zwierząt, powodując niepożądane skutki dla ich zdrowia.

UE od lat zajmuje się tymi substancjami, wprowadzając akty prawne w takich dziedzinach, jak zdrowie ludzi (w tym konsumentów i pracowników), zdrowie zwierząt, żywność i pasze oraz środowisko.

Ponadto stosowany przez UE system oceny pestycydów i produktów biobójczych należy do najbardziej wymagających na świecie, a w jego ramach setki substancji przechodzi lub przeszło rygorystyczną ocenę naukową.

To ostrożne stanowisko zostało dodatkowo wzmocnione w dniu 15 czerwca, gdy Komisja zaproponowała współustawodawcom przyjęcie wyraźnego podejścia naukowego w odniesieniu do identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz do uznania sformułowanej przez Światową Organizac

Related Documents

Informacje szczegółowe