Skip to main content
Public Health
Anunț8 iulie 2016Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

Buletin informativ Sănătate-UE - Perturbatorii endocrini

Perturbatorii endocrini sunt substanțe - atât naturale, cât și chimice - care pot modifica funcțiile sistemului endocrin și, în consecință, pot avea efecte adverse asupra sănătății oamenilor și a animalelor.

Ani de-a rândul, UE a abordat problematica perturbatorilor endocrini prin intermediul legislației în sectoare precum sănătatea umană (inclusiv consumatori și lucrători), sănătatea animală, produsele alimentare, hrana pentru animale și mediul înconjurător.

În plus, UE dispune de unul dintre cele mai stricte sisteme din lume pentru evaluarea pesticidelor și a biocidelor, în care sute de substanțe sunt supuse unui proces riguros de evaluare științifică.

Această abordare preventivă a fost consolidată la 15 iunie, când Comisia a înaintat propunerile sale bazate pe criterii științifice pentru a identifica perturbatorii endocrini și pentru a accepta definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății: „o subs

Related Documents

Detalii