Skip to main content
Public Health
Objava novic8 julij 2016Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane

Bilten Zdravje-EU – Endokrini motilci

Endokrini motilci so naravne in kemične snovi, ki lahko spremenijo delovanje hormonskega sistema ljudi in živali in posledično škodijo njihovemu zdravju.

Evropska unija že dolgo s predpisi ureja endokrine motilce, in sicer na področju človekovega zdravja (tudi varstva potrošnikov in delavcev), zdravja živali, hrane in krme in okolja.

EU ima poleg tega enega najstrožjih sistemov ocenjevanja pesticidov in biocidov na svetu: po strogem znanstvenem postopku so ocenili ali ocenjujejo na stotine snovi.

Ta previdnostni pristop je Evropska komisija 15. junija še okrepila s predlogom sozakonodajalcema, naj sprejmeta znanstveni pristop ugotavljanja endokrinih motilcev in podpreta opredelitev endokrinih motilcev, ki jo je dala Svetovna zdravstvena organizacija: to je „eksogena snov ali zmes, ki spremeni funkcijo(e) endokrinega sistema ter posledično škodljivo učinkuje na zdravje neokvarjenega organizma, njegove potomce ali (pod)populacije‟.

A

Related Documents

Več informacij