Skip to main content
Public Health
Nyhet8 juli 2016Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyhetsbrev om folkhälsa – Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen är naturliga eller kemiska ämnen som kan påverka människors och djurs hormonsystem och skada hälsan.

EU har i åratal bekämpat hormonstörande ämnen genom lagstiftning om folkhälsa, konsumentskydd, arbetsmiljö, djurhälsa, livsmedels- och fodersäkerhet och miljöskydd.

Dessutom har EU ett av världens tuffaste system för att godkänna bekämpningsmedel och biocider, som innebär att hundratals ämnen genomgår eller har genomgått en mycket sträng vetenskaplig bedömning.

De här försiktighetsåtgärderna stärktes ytterligare när kommissionen den 15 juni lade fram två lagförslag om vetenskapliga kriterier för att definiera hormonstörande ämnen i enlighet med WHO:s definition: ”ett exogent ämne eller en exogen blandning som påverkar funktioner i hormonsystemet och därigenom orsakar skadliga effekter i en intakt organism, i dess avkomma eller i (under)populationer.”

Kriterierna ska bidra till att bätt

Related Documents

Översikt

Publiceringsdatum
8 juli 2016
Upphovsman
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet