Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие13 май 2015Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Бюлетин „Здраве-ЕС“ — Здравни работници

Една здравна система не може да съществува без необходимия брой здравни работници с подходящи умения. Планирането на работната сила в здравния сектор е предпоставка за доброто управление на националните системи за здравеопазване. Много страни обаче изпитват трудности да създадат рамка за събиране на информация, за използване на тази информация в прогностични модели и за провеждане на политически дебати с цел предприемане на необходимите мерки за подобряване на устойчивостта на техните здравни системи (напр. образование и обучение,

Related Documents