Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health-EU Newsletter: "Our best shot against COVID-19: effective vaccination strategies and targeted vaccine deployment"