Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие2 октомври 2014Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Бюлетин Здраве-ЕС — Безопасност на пациентите

Между 8 и 12 % от болничните пациенти страдат ненужно от нежелани събития, а всяка година около 4,1 млн. пациенти в ЕС получават вътреболнични инфекции, като 37 000 от тях умират.

Неотдавнашен доклад относно изпълнението на препоръките на Съвета от 2009 г. във връзка с безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на вътреболнични инфекции, показва, че Комисията и страните от ЕС са постигнали значителен напредък в тази област. Подобни данни за безопасността на пациентите от различни стра

Related Documents

Данни