Skip to main content
Public Health
Pressiteade2 oktoober 2014Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat

Tervis-EL uudiskiri – Patsiendi ohutus

ELis kannatab umbes 8–12% haiglapatsientidest haiglasoleku ajal ilmnenud kõrvalekallete tõttu. Igal aastal saab hinnanguliselt 4,1 miljonit patsienti ELis tervishoiuteenustega seotud nakkuse ning 37 000 neist sureb.

Hiljuti avaldati aruanne, milles käsitletakse nõukogu 2009. aasta soovituse (patsiendi ohutuse, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje kohta) rakendamist. Sellest nähtub, et komisjon ja ELi liikmesriigid on teinud märkimisväärseid edusamme patsiendi ohutuse parandamisel. Selline eri riike hõlmav teave patsiendi ohutuse kohta võib kaasa aidata riikliku ja ELi tasandi poliitika kujundamisele ning tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamisele.

Andmed näitavad tõelist edasiminekut riiklike patsiendi ohutuse programmide kujundamisel ja süsteemide loomisel selleks, et patsient saaks teatada kõrvalekalletest. Kõik liikmesrii

Related Documents

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2 oktoober 2014
Autor
Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat