Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2 spalis 2014Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis. Pacientų sauga

Apie 8–12 % ES ligoninių pacientų gydomi ligoninėse patiria nepageidaujamų reiškinių, be to, kasmet maždaug 4,1 mln. ES pacientų užsikrečia su sveikatos priežiūra susijusiomis infekcijomis – iš jų 37 000 miršta.

Iš naujausios 2009 m. Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos, įskaitant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę, įgyvendinimo ataskaitos matyti, kad Komisija ir ES valstybės padarė didelę pažangą spręsdamos pacientų saugos uždavinius. Tokios žinios apie pacientų saugą įvairiose šalyse gali padėti formuoti politiką nacionaliniu ir ES lygmenimis bei padėti vertinti sveikatos priežiūros sistemų veikimą.

Duomenys patvirtina, kad padaryta reali pažanga rengiant nacionalines pacientų saugos programas ir diegiant pacientų pranešimų apie nepageidaujamą poveikį teikimo sistemas. Visos valsty

Related Documents

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2 spalis 2014
Autorius
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas