Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2 oktobris 2014Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Portāla “Veselība ES” e-biļetens “Pacientu drošība”

Ap 8–12 % ES slimnīcu pacientu nevajadzīgi cieš no nevēlamiem notikumiem stacionārā. Tiek lēsts, ka ik gadus 4,1 miljons pacientu ES iegūst ar veselības aprūpi saistītu infekciju, no kuriem 37 000 pacientiem iestājas nāve.

Nesens ziņojums par to, kā tiek īstenots 2009. gada Padomes ieteikums par pacientu drošību, arī par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli, parāda, kā Komisija un ES valstis ir guvušas būtiskus panākumus pacientu drošības uzlabošanā. Šādas zināšanas par pacientu drošību ES valstīs var palīdzēt veidot politiku valstī un Eiropas Savienībā un novērtēt veselības aprūpes sistēmas.

Dati liecina, ka ir panākts manāms progress valsts programmu izstrādē pacientu drošības jomā un sistēmas ieviešanā, kas pacientiem ļauj ziņot par nevēlamiem notikumiem. Tagad visām dalībvalstīm jau ir

Related Documents

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2 oktobris 2014
Autors
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts