Skip to main content
Public Health
Aankondiging nieuws2 oktober 2014Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

Nieuwsbrief Gezondheid-EU - Patiëntveiligheid

Zo'n 8-12 % van de ziekenhuispatiënten krijgen onnodig te maken met ongewenste voorvallen, en jaarlijks lopen naar schatting 4,1 miljoen patiënten in de EU een ziekenhuisinfectie op, waaraan circa 37.000 mensen overlijden.

Uit een recent rapport over de toepassing van de aanbeveling van de Raad inzake patiëntveiligheid uit 2009, waarin ook werd ingegaan op ziekenhuisinfecties, blijkt dat de Commissie en de EU-landen op dit vlak aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Dergelijke grensoverschrijdende kennis inzake de veiligheid van patiënten kan input bieden voor het beleid op nationaal en EU-niveau, en een bijdrage leveren aan de beoordeling van de prestaties van de gezondheidszorgstelsels.

Uit de verzamelde gegevens komt duidelijk naar voren dat er daadwerkelijke vooruitgang is bij de nationale programma’s voor patiëntveiligheid en de systemen waarmee patiënten ongewens

Related Documents

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 oktober 2014
Auteur
Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid