Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 október 2014Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca Zdravie-EÚ – Bezpečnosť pacientov

Približne 8 – 12 % nemocničných pacientov v EÚ počas hospitalizácie zbytočne trpí nežiaducimi udalosťami, pričom sa odhaduje, že v EÚ každoročne dostane infekciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou 4,1 milióna pacientov, z ktorých 37 000 zomrie.

Na základe nedávnej správy o vykonávaní odporúčania Rady z roku 2009 o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vidno, aký výrazný pokrok dosiahla Komisia a členské štáty EÚ pri riešení problému bezpečnosti pacientov. Takéto cezhraničné poznatky o bezpečnosti pacientov môžu slúžiť ako vklad do politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a prispievať k posudzovaniu výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Údaje svedčia o skutočnom pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v súvislosti s formovaním národný

Related Documents

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2 október 2014
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín