Gå direkt till innehållet
Public Health
Nyhet2 oktober 2014Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyhetsbrev om folkhälsa – patientsäkerhet

Cirka 8–12 procent av EU:s sjukhuspatienter råkar ut för någon form av incident eller felbehandling. Varje år får omkring 4,1 miljoner patienter i EU en vårdrelaterad infektion och 37 000 av dessa dör.

En ny rapport om genomförandet av rådets rekommendation från 2009 om patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner visar att kommissionen och EU-länderna har gjort stora framsteg med att förbättra patientsäkerheten. Samarbetet om patientsäkerhet gör det lättare att ta fram både europeiska och nationella strategier och att bedöma sjukvårdens resultat.

Rapporten visar att alla EU-länder har eller håller på att ta fram program för patientsäkerhet. Många länder har också infört system för att rapportera fel och brister i vården. Och patienterna uppmuntras i allt högre grad att säga vad de tycker.

Patientsäkerhet

Related Documents

Översikt

Publiceringsdatum
2 oktober 2014
Upphovsman
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet