Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 marec 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca Zdravie EÚ – Zriedkavé choroby

Pacientov so zriedkavými chorobami často trápi aj niečo iné, čo môže byť rovnako vysiľujúce ako ich choroba. Izolácia. Pocit, že nikto nevie, čím prechádzajú, že nikto nevie, ako im pomôcť, že sa nevynakladajú investície s cieľom nájsť účinné lieky či dokonca liečbu, pretože neexistuje dosť ľudí, ktorí ju potrebujú.

Aj keď môžu mať takéto pocity, nie sú sami. Hoci sa zriedkavé ochorenie definuje ako ochorenie, ktoré nepostihuje viac ako 1 z 2 000 osôb, približne 6 000 typov zriedkavých chorôb postihuje celkovo 30 miliónov ľudí v EÚ.

Tak ako by sa nikto nemal cítiť osamelý, pretože čelí zriedkavej chorobe, takisto by nikto nemal sám hľadať riešenia. Vzájomnou spoluprácou môžeme vytvoriť komplexnú databázu informácií, z ktorých by sa malo vychádzať pre lepšie stanovenie diagnózy, liečby a podpory. Môžeme sa zamerať na súčasné medzery v našich znalostiach a zabezpečiť financova

Related Documents

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23 marec 2016
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín