Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health-EU Newsletter: The Scientific Committee on Consumer Safety continues its search for reliable alternatives to animal testing