Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 jún 2012Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health for Growth Programme: the report was adopted unanimously by the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 20 June 2012