Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 marec 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health risks of oil & gas exploration in the EU: Commission launches public consultation on preliminary Opinion