Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas23 sausis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Health Security Workshop looks at improving preparedness for mass casualties from the deliberate release of opioids