Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health Security Workshop looks at improving preparedness for mass casualties from the deliberate release of opioids