Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 september 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health services indicators updated (ECHI 76, 79) and implemented (ECHI 81) with most recent OECD data