Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 september 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health status European Core Health Indicators (ECHI 10, 11, 12, 13, 14, 28, 31, 33, 34, 35, 40, 41) updated with most recent data available