Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem29 septembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Health system performance assessment - Reporting and Communicating. Practical guide for policy makers