Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 september 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Health system performance assessment - Reporting and Communicating. Practical guide for policy makers