Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 novembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

High level group on nutrition and physical activity (Luxembourg, 29 November 2017)