Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 november 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

High level group on nutrition and physical activity (Luxembourg, 29 November 2017)