Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Iceland signs the Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures