Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Implementation of the right to health care under the UN Convention on the Rights of the Child: Status report for the European Union