Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 február 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Implementing regulation for the European Health Interview Survey (EHIS) adopted