Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 augusts 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on disease-specific mortality (ECHI 13) by disease and by sex updated with 2016 Eurostat data