Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 máj 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on hazardous alcohol consumption (ECHI 47) implemented with Eurostat data