Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on Infant Mortality (ECHI 11) and Health expectancy: Healthy Life Years (ECHI 40) updated with most recent Eurostat statistics