Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem21 janvāris 2015Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicator on Infant mortality (ECHI 11) updated