Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on Life expectancy updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 10)